تبلیغات
سامانه ایران صنعت - دایرکتوری کارخانه های تولید پودر شیر و پودر آب پنیر

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 شیر و فرآورده های آن- پنیرهای پاستوریزه پایدار - تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز 1367 شیر خشك و پودر لاكتوسرم - میکروبیولوژی شمارش كلی میكروبها 1368 شیر و فرآورده های آن- شیر خشك - تعیین مقدار آب 1450 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك - تعیین مقدار اسید لاكتیك و لاكتاتها 1451 شیر و فرآورده های آن- شیر طعم دار- ویژگیها و روشهای آزمون 1527 شیر و فرآورده های آن- شیر فراد ما تجاری(UHT)ویژگیها و روشهای آزمون 1528 شیرو فرآورده های آن - شناسایی چربی نباتی در چربی شیر - روش آزمون 1529 شیر و فرآورده های آن- شیرهای كنسانتره بدون قند و شیرهای كنسانتره شیرین - روش تعیین مقدار ماده خشك 1530 شیر و فرآورده های آن- شیر خشك - روش تعیین مقدار چربی (روش مرجع) 1531 شیر و فرآورده های آن- شیرهای كنسانتره و شیرهای كنسانتره شیرین - روش تعیین مقدار چربی 1532 شیرهای كنسانتره شیرین به طریقه پولاریمتری - تعیین مقدار ساكارز 1629 صنایع شیر - آزمون لوله برای ارزشیابی پاك كننده ها و مواد ضدعفونی كننده مورد استفاده 1630 شیر و فرآورده های آن- کروماتوگرافی استرولهای چربی- روش آزمون مرجع 1631 شیر و فرآورده های آن - پاستوریزاسیون شیر- آیین كار 1678 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر فرآیند شده - تعیین ماده خشك کل- روش آزمون 1753 شیر و فرآورده های آن - پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار خاكستر 1755 شیر و فرآورده های آن - تعاریف و واژه ها 1756 خوراك دام و طیور - كشك مصرفی - ویژگیها 1759 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر فرآیند شده - تعیین مقدار فسفرکل بروش اسپکتروسکوپی 1808 شیر و فرآورده های آن- پنیر - تعیین مقدار كلرور (روش مرجع) 1809 شیر و فرآورده های آن- پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار پروتیین 1811 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك - ویژگیها 2012 شیر و فرآورده های آن- پنیرهای ذوب شده - محاسبه مقدار امولیسینهای سیتراته 2026 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر ذوب شده - تعیین اسید سیتریك محتوی 2078 شیر و فرآورده های آن- پنیر سرم (روش مرجع) - تعیین مقدار چربی 2079 شیر و فرآورده های آن- پنیر سرم "روش مرجع" - تعیین مقدار ماده خشك 2080 شیر و فرآورده های آن- پنیر ذوب شده (روش مرجع) - محاسبه مقدار امولسینیه كننده فسفاته 2081 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار لاكتوز 2088 شیر و فرآورده های آن - شیر خشک- تعیین مقدار اسیدیته(روش مرجع) 2089-1 شیر و فرآورده های آن- تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک(روش معمولی)-روش آزمون 2089-2 شیر و فرآورده های آن - روش تعیین ضریب حلالیت 2090 شیر و فرآورده های آن - تعیین مقدار مس محتوی 2196 آنزیم - رنت های گاوی - اندازه گیری فعالیت كل لخته كنندگی شیر 2200-8 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك ویژه تغذیه شیرخوار از آغاز تولد تا 6 ماهگی ویژگیها وروشهای آزمون 2202-1 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك ویژه تغذیه شیرخوار از 6 ماهگی به بعد- ویژگیها و روشهای آزمون 2202-2 كاغذ پارشمینه- برای بسته بندی فرآورده های لبنی- ویژگیها و روشهای آزمون 2244 شیر و فرآورده های آن - تعیین مقدار آهن 2283 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك - روش تعیین ذرات سوخته 2284 غذای کمکی شیرخواران و نوزادان 2285 میكروبیولوژی - شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی - روش آزمون 2323 شیر و فرآورده های آن- پنیر - ویژگیها عمومی 2344 شیر و فرآورده های آن- پنیر رسیده در آب نمک- ویژگیها و روشهای آزمون 2344-1 غذای كودك - روشهای آزمون 2345 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك مخصوص تغذیه اطفال - روشهای آزمون 2346 شیر و فرآورده های آن- میکروبیولوژی- ویژگیها 2406 شیر و فرآورده های آن- میکروبیولوژی- ویژگیها 2406 شیر و فرآورده های آن- بستنی- ویژگیها و روشهای آزمون 2450 شیر و فرآورده های آن - روش اندازه گیری كمی پنی سیلین G 2451 شیر و فرآورده های آن- كشك مایع - ویژگیها 2452 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك مخصوص تغذیه اطفال - روش اندازه گیری ویتامین ث 2850 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك صنعتی - روش تعیین میزان قلیاییت خاكستر 2851 شیر و فرآورده های آن - روش تعیین اسیدیته كل و PH با تراكم یونهای H 2852 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك اطفال - روش اندازه گیری ویتامین ب 1 2853 شیر خشك اطفال - روش اندازه گیری ویتامین ب 2 2854 یخ مصرف خوراكی - آیین كار شرایط بهداشتی تولید و جابجایی 3402 صنایع شیر - عملیات كلی ضد عفونی و شستشو فرآورده های لبنی در خط تهیه - آیین كار 3425 صنایع شیر - چگونگی روش استفاده از مواد پاك كننده و ضد عفونی كننده - آیین كار 3426 صنایع شیر - نحوه شستشو و ضد عفونی كارخانجات و تجهیزات مورد استفاده - تعاریف و اصطلاحات 3427 صنایع شیر - شویندگی و شوینده ها 3428 صنایع شیر - ضد عفونی كردن واحدهای صنعتی شیر - آیین كار 3429 شیر و فرآورده های آن - روش شمارش میكروارگانیسم های سرماگرا در 6/5 درجه سلسیوس 3451 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی - آیین كار 3536 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ 3537 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن 3538 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره 3539 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن 3540 شیر - تعیین نقطه انجماد (روش ترمیتور كریوسكوپ) 3543 شیر - نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش و انتقال آن به مراكز جمع آوری و كارخانجات 3549 شیر دوشی - آیین كار 3550 شیر و فرآورده های آن - كشك - آیین كار تولید 3656 شیر و فرآورده های آن- پنیر و فرآورده های فرآیند شده - اندازه گیری مقدار كلرور به روش پتانسیومتری 3692 شیر - اندازه گیری مقدار پروتیین به روش پیوند با آمیدوپلاك 3768 فرآورده های یخی خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون شیمیایی 3964 شیر و فرآورده های آن- ماست طعم دار پاستوریزه - ویژگیها و روشهای آزمون 4046 شیر - روش اندازه گیری كفایت همگن كردن 4049 شیر و فرآورده های آن- بستنی - آیین كار بهداشتی ساخت، بسته بندی، نگهداری، توزیع و فروش:1376.7:1:0 4076 شیر و فرآورده های آن - میكروبیولوژی- جستجو و شناسایی سالمونلا 4413 كازیین و كازیینات - اندازه گیری پرویین محتوی - (روش مرجع) 4445 كازیین و كازیینات - اندازه گیری چربی بطریق وزن سنجی (روش مرجع) 4446 شیر و فرآورده های آن - روش اندازه گیری عدد پراكسید چربی بدون آب (روش مرجع) 4447 كازیین و كازیینات - ویژگیها 4448 كازیین و كازیینات - اندازه گیری لاكتوز به روش نورسنجی 4449 كازیین - اندازه گیری اسیدیته آزاد (روش مرجع) 4450 كازیین و كازیینات - اندازه گیری رطوبت (روش مرجع) 4451 كازیین - اندازه گیری خاكستر ثابت شده (روش مرجع) 4452 كازیین رنت و كازیینات - اندازه گیری خاكستر (روش مرجع) 4453 كازیین و كازیینات - اندازه گیری ذرات سوخته 4454 صنایع شیر و فرآورده های آن - مخازن حمل - ویژگیها 4483 بسته بندی - شیر و فرآورده های شیری آبگونه، گنجایه های مقوایی یكبار مصرف - ویژگیها و روشهای آزمون 4494 شیر و فرآورده های آن - میكروبیولوژی- شمارش باكتریهای مقاوم به حرارت 4518 شیر و فرآورده های آن - میكروبیولوژی- شمارش هاگ باكتریهای هوازی 4519 شیر و فرآورده های آن - میكروبیولوژی- روش جستجو و شناسایی لیستر یا منو سایتوجنز 4524 شیر خشك - اندازه گیری مقدار سدیم به روش بیناب سنجی نشری شعله ای 4540 صنایع شیر و سایر فرآورده های مایع آن - ویژگیهای تجهیزات پاستوریزه كننده 4628 صنایع شیر و فرآورده های آن - آیین كار بهداشتی كارخانجات 4629 شیر و فراورده های آن- پنیر موزارلا (پنیر پیتزا) - ویژگیها و روشهای آزمون 4658 شیر و فرآورده های آن-پنیر پروسس- ویژگیها 4659 شیر و فرآورده های آن - پنیر 4660 كازیین و كازیینات ها - اندازه گیری PH - روش مرجع 4689 شیر و فرآورده های آن - شیر خشك - روش اندازه گیری قابلیت پراكندگی و خیس شدن فوری در آب 4690 ارزیابی حسی شیر و فرآورده های آن با روش نمره دهی 4691 ارزیابی حسی كره با روش نمره دهی 4692 ارزیابی حسی شیر خشك با روش نمره دهی 4693 نان بستنی - ویژگیها و روشهای آزمون 4761 شیر و فرآورده های آن - شمارش میكروارگانیزمهای لیپولیتیك به روش ویكتوریا بلو 4779 شیر - آزمون اندازه گیری میزان مواد خارجی نامحلول (روش مرجع) 4815 شیر - آزمون اندازه گیری میزان مواد خارجی نامحلول (روش سریع) 4816 شیرو فراورده های آن- میکروبیولوژی - شمارش یاخته های پیکری به روش میكروسكوپی 4923 شیر، شیر خشك - روش جستجو و اندازه گیری افلاتوكسین M1 4925 شیرو فرآورده های آن- ارزیابی حسی شیر مایع - روش آزمون 4936 شیرو فرآورده های آن-ارزیابی حسی بستنی - روش آزمون 4937 شیرو فرآورده های آن-ارزیابی حسی پنیر - روش آزمون 4938 شیرو فرآورده های آن-خامه شیر - روش ارزیابی حسی 4939 شیرو فرآورده های آن-ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر - روش آزمون 4940 شیرو فرآورده های آن-شیرخشك و فرآورده های خشك-شیر - روش اندازه گیری وزن مخصوص انباشته (فله) 4941 شیر خشك صنعتی - روش ارزیابی عدد حرارتی - طبقه بندی حرارتی 5010 شیرخشك و فرآورده های خشك شیر - اندازه گیری اندیس نامحلولی 5011 شیر و فرآورده های آن - اندازه گیری نیترات و نیترین به روش احیاء با كادمیوم و طیف سنجی 5012 میکروبیولوژی - شمارش یاخته های پیكری در شیر به روش میكروسكوپی 5028 پاك كننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی