تبلیغات
سامانه ایران صنعت - فهرست شرکتهای های واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 عدل بندی دارای فرمی است كه در خصوص محموله می باشد و محتوی توضیحات مشروح یك محموله می باشد . كه تعداد و نوع بسته بندی كالا در آن نوشته می شود . لذا این بسته های ذكر شده در عدل بندی ممكن است دارای اندازه های یكسان نباشند ، ولی باید در این فهرست صورت عدل بندی ، محتویات هر بسته از اقلام صادراتی بازاچه های مرزی نوشته شود . در این فهرست اطلاعات زیر مندرج می باشد : – اندازه بسته ، تعداد و سایزهای مربوطه – تعداد واحد كالای موجود در هر سایز از بسته ها – مشخصات محموله – و غیره بالا گواهی استاندارد برای تعدادی از كالاهای صادراتی ممكن است اجرای استاندارد خاصی مورد نظر باشد و طی بخشنامه ای كالاهای صادراتی كه دارای اجرای استاندارد باشند اعلام می گردند . لذا ممكن است اجرای استاندارد در خصوص موارد ذیل باشد . الف – از نظر خواص ب – مشخصات فنی ج – بسته بندی د – و سایر موارد بنابراین صادر كنندگان بازارچه های مرزی مكلفند در موقع صدور كالا به كشورهای همجوار به ترتیب استانداردهای اصلی ، اجباری را مورد نظر داشته و كالا را با همان استاندارد صادر نمایند . بالا گواهی بهداشت (حسب مورد) این گواهی یعنی Sanitary certificate كه در فرهنگ اصطلاحات گمركی به آن health certificate نیز می گویند كه بر حسب مورد ممكن است مورد مطالبه گمرك برای اطمینان از موارد زیر قرار گیرد : الف – اطمینان از سالم بودن كالا ب – برخورداری كالا از خصوصیات مورد نظر ج – اطمینان از وزن كالا (در مواردی كه لازم باشد) گاها ممكن است در خصوص اقلامی از كالاهای صادراتی ارائه گواهی بهداشت كه از طرف مراجع رسمی كشور مبدا صادر می شود ضروری باشد . لازم به توضیح است كه گواهی بهداشت را گواهی صحت و یا گواهی تندرستی نیز می گویند . ولی انچه كه از نظر اصطلاحی مناسب به نظر می رسد همان واژه گواهی بهداشت است . بنابراین لازم است كه مشخصات ذل در اسناد منعكس گردد . تا ارتباط كالای گواهی شده با آنچه كه به صورت محموله به كشور مقصد می رسند به سهولت و آسانی قابل تشخیص باشد كه این مشخصات به شرح ذیل است : 1- نوع كالا 2- مشخصات اعتبار 3- مشخصات سفارش 4- خریدار 5- فروشنده 6- جزئیات محموله بر اساس اسناد حمل بالا قبض انبار به سندی اطلاق می گردد كه انباردار به عنوان وصول كالا به انبار در مقابل هر بارنامه صادر و به موسسه حمل و نقل یا حامل تسلم می نماید و باید موقع اظهار ، اظهار نامه ضمیمه شود . بنابراین قبض انبار متضمن الاعات ذیل می باشد : 1- شماره مانیفست 2- اظهارنامه اجمالی 3- یا اظهارنامه ترانزیت به داخل (حمل یكسره) 4- تاریخ تسلیم خاص تاریخ صدور اسناد 5- نوع وسیله حمل 6- نوع وسیله حمل 7- نام و مشخصات وسیله حمل 8- شماره سفر 9- تاریخ ورود كالا به انبار 10- نام و مشخصات آورنده 11- شماره شناسایی 12- محل نگهداری كالا 13- شماره ردیف دفتر انباردار 14- رحی راجع به تعداد بسته ها 15- نوع بسته ها 16- علامت و شماره 17- نوع و مشخصات كالا بنابراین ثبت مشخصات فهرست كل بار ، اظهار نامه اجمالی و نظایر آن در قبض انبار كالای وارده به اماكن گمركی الزامی است . به طور كلی كالای صادراتی در اماكن گمركی وقتی قبول می شود كه برای تحویل آن به گمرك پروانه صادراتی تسلیم شده باد . البته دارای فرمی است كه این فرم در واقع همان رسید تحویل كالا به انبارهای عمومی است . كه پس از تخلیه كالاهای صادراتی در انبار توسط انباردار صادر می گردد . و به عنوان نخستین مدرك در اختیار صاحب كالا جهت اقدام برای تحویل و دریافت كالا و نهایتا صدور آن می باشد . فرم قبض انبار دارای اطلاعات ذیل می باشد : الف – مشخصات حمل كالا كه شامل موارد ذیل است : 1- نوع حمل 2- كامیون 3- شركت حمل كننده 4- نام صاحب كالا ب – اطلاعات ورود كالا به مرز ورودی شامل : 1- مرز ورودی 2- تاریخ ورود 3- نماینده شركت ج – مشخصات كل كالا شامل : 1- نوع 2- نوع و تعداد بسته بندی 3- وزن ناخالص 4- تاریخ ورود بازار به انبار بالا وكالت نامه به مدركی اطلاق می گردد كه صاحب كالا به موجب آن برای نماینده خودش یا به یك حق العمل كار اختیار ترخیص كالا را بدهدد . این مدرك باید رسمی و ثبتی و كتبی باشد . بنابراین در مواردی كه مراجعه كننده به گمرك غیر از فردی كه صاحب كالا باشد باید وكالتنامه رسمی و ثبتی ارائه نماید . مگر اینكه صاحب كالا یك سازمان دولتی و یا سازمان های وابسته به دولت كه در این مواقع معرفی نامه رسمی سازمان دولتی یا سازمان وابسته به دولت با امضاء مجاز كافی می باشد . در مورد مستخدمین مؤسسات یا اشخاص حقوقی نیز در هر حال ارائه معرفی نامه ضروری است . بنابراین هر گاه نماینده صاحب كالا غیر از كارمند یا اعضاء مؤسسه صاحب كالا باشد علاوه به لزوم ارائه وكالتنامه رسمی و ثبتی در هر مورد اعم از بخش دولتی ، خصوصی یا تعاونی وكیل باید دارای كارت حق العمل كاری نیز باشد كه موضوع مواد 376 لغایت 387 ائین نامه اجرای قانون امور گمركی می باشد . در این صورت ماده 381 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی اشاره به وكالتنامه ثبتی و رسمی حق العمل كار را دارد كه به شرح ذیل است . حق العمل كار موظف است اصل وكالت نامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی انجام می دهد طبق نمونه ای كه گمرك ایران تعیین می نماید تنظیم و به گمرك ایران تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را د رهر مورد به اظهار نامه تسلیمی ضمیمه نماید . بالا مراحل صدور كالا در بازارچه مشترك مرزی دور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه به شرح ذیل فهرست می گردد : 1- تنظیم اظهارنامه 2- احراز هویت 3- واریز هزینه های بانكی به صندوق 4- سرویس ارزیابی (تعیین ارزیاب) 5- ارزیابی بنابراین پس از انجام مراحل 1 الی 5 اظهار نامه كالای صادراتی مهر و امضاء می گردد و نسخه ای از آن جهت صدوذر كالا به خارج از قلمرو گمركی تحویل صاحب كالا می گردد . البته در بعضی از بازارچه ها برای انجام تشریفات صادرات مراحل ذیل پیش بینی شده است . و صادر كننده برای صدور كالا مراحل مربوطه را پشت سر می گذارد ، كه به ترتیب عبارتند از : 1- تسلیم اظهار نامه 2- پرداخت عوارض 3- صدور قبض درآمد 4- ثبت دفتر كوتاژ 5- ارزیابی 6- اجازه بارگیری 7- صدور مانیفست خروجی 8- كنترل نهایی (كنترل بار موتور لنج) در برخی از بازارچه های مرزی نیز صدور كالا دارای مراحل ذیل است كه به ترتیب عبارتند از : 1- صدور قبض انبار 2- درخواست حمل یكسره 3- تنظیم اظهارنامه 4- پرینت اظهارنامه 5- احراز و ارزش 6- تعیین ارزش / كوتاژ / ارزیابی (البته برای خوش نام ها و صادر كنندگان ممتاز امتیازاتی در نظر گرفته شده است) 7- اخذ شماره ارزیابی 8- پرینت پروانه 9- كارشناس صاردات / مهر و امضاء سرویس صادرات بالا تنظیم اظهارنامه اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه كالای خروجی) توسط گمرك در اختیار صادر كنندگان بازارچه مرزی قرار می گیرد تا نسبت به تكمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابراین اظهار نامه اوراق چاپ شده است كه توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تكمیل و تنظیم می گردد لذا در هنگام صدور كالا از كشور (قلمرو گمركی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینكه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه كالای صادرات قطعی تنظیم می گردد . البته در بسیاری از كشورها به هنگام خروج كالا از قلمرو گمركی فقط كافی است كالا به هنگام خروج در سكوی ارزیابی یا عبور از كانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است كه صاحب كالا یا نماینده قانونی او اظهارنامه را تنظیم و به گمرك تسلیم نموده باشد . قانون امور گمركی منظور از اظهارنامه را به شرح ذیل بیان می دارد . (بند ه – ماده 2 قانون امور گمركی) «منظور از اظهارنامه مندرج در این قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك است ، به شكلی كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحوی روشن متمایز گردد . » اوصاف كالا شامل موارد ذیل است : 1- رنگ 2- اندازه 3- خواص 4- سایر صفاتی كه منجر به تمیز كالا از كالای ظاهرا مشابه می گردد . مشخصات كالا عبارتند از : 1- نام 2- شماره 3- تعرفه گمركی 4- نوع كالا 5- تعداد كالا 6- وزن كالا 7- ارزش كالا اظهارنامه صادراتی كه توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم و تكمیل می گردد حاوی اطلاعات ذیل است . كه این اطلاعات مورد نیاز گمرك است . مشخصات صادر كننده مشخصات نماینده صادر كننده گمرك مبدا مشخصات گیرنده كالا در مقصد اولین كشور مقصد كشور طرف معامله اظهار كننده كالا / نماینده كد كشور مقصد كشور مبدا هویت و ملیت وسیله حمل در خروج شرایط تحویل هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز نحوه حمل در مرز نحوه حمل داخلی استان تولید كننده كالا ارز و مبلغ كل فاكتور نرخ ارز گمرك خروجی اطلاعات مالی و بانكی محل ارزیابی كالا بسته ها و شرح كالا كد كالا وزن ناخالص رویه گمركی وزن خالص سابقه اظهار قبلی اطللاعات تكمیل گواهی ها جمع ارزش صادراتی (به ریال) جمع ارزش صادراتی (به دلار) احراز هویت و غیره البته لازم به توضیح است كه مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می باشد و مشخصات كالا نیز شامل تعرفه – نوع كالا – تعداد یا مقدار كالا – وزن خالص و ارزش صادراتی كالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمركی (انبارداری – باربری و …) ثبت شده است .